de chemie van vuurwerk [video]

Vuurwerk zijn de schitterende en luid eindresultaat van complex chemisch proces. Bekijk deze video om de chemie te zien achter een vuurwerk verklaard door niemand minder dan de vader van de moderne pyrotechniek, John Conkling.

Courtesy of Bytesize Science

Vanaf het sissen van de zekering aan de giek en uitbarsting van kleuren, deze video brengt u alle van de spannende bezienswaardigheden en geluiden van Fourth of July vuurwerk, plus een beetje chemische knowhow. De video is voorzien van John A. Conkling, Ph.D., die letterlijk schreef het boek over vuurwerk – Hij is de auteur van The Chemistry of Pyrotechniek, Basic Principles and Theory. Conkling laat zien hoe de bekende raketten en andere keurige producten die oplichten van de nachtelijke hemel alle vertegenwoordigen chemie in actie.

[Via Geeks zijn Sexy]

En vanavond krijg ik om naar te kijken een echte vuurwerk show! (Legally op door de lokale overheid, tussen haakjes.); Altijd leuk om de vol ontzag gezichten van de kleine kinderen te zien.

Vóór de komst van audio dubben, films uitgebracht in meerdere talen vereist (meertalige) actoren om elke scène te schieten dan voor elke taal (spreken de woorden van hun niet-moedertaal fonetisch). Een andere populaire optie is het gebruik van meerdere sets van de actoren (een set voor elke taal) te werken aan taalspecifieke versies van de film in ploegendiensten. Een film uitgebracht in het Engels, Frans en Duits publiek, dan zou eisen dat de hele film effectief worden drie keer verfilmd.